wyszukiwanie zaawansowane BLOG
Strona główna1 » Polityka prywatności
Promocje

Polityka prywatności

 

 

 

Polityka prywatności
 

Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwanej dalej RODO ) , Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z dn. 4.05.2016 r. w odniesieniu do danych osobowych Użytkownika, będącego osobą fizyczną (osoba, której dane dotyczą) jest Sklep Internetowy BIANCO Spółka Cywilna Beata Dziubany, Iwona Bartosz ( w dalszej treści zwany Sklep Internetowy Bianco ), podaje następujące informacje.


 

Postanowienia ogólne

 

1. Właścicielem Sklepu Internetowego oraz Administratorem danych osobowych w sklepie internetowym www.e-bianco.pl jest firma Bianco Spółka Cywilna Beata Dziubany, Iwona Bartosz, 43-155 Bieruń, ul. Turystyczna 1,
NIP: 646-29-39-045  REGON: 362419336, e-mail: sklep@e-bianco.pl

 

2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem.

 

 

Cel i zakres zbierania danych
 

1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne.

Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Użytkownik wyraził zgodę.

Zbieranie danych może odbywać się za pomocą :

 • poczty e-mail,
 • formularza złożenia zamówienia,
 • formularza zapisu na newsletter
 • telefonu – wyłącznie gdy chcesz nam dane przekazać np. w celu otrzymania oferty.

 

2. Dane osobowe, które nam przekażesz są wykorzystywane do celów :

 • zawarcia oraz wykonania umowy sprzedaży oraz realizacji prawa rękojmi,
 • realizacji zamówienia oraz wysłania towaru,
 • obsługi reklamacji, obsługi zwrotów, przyjęcia odstąpienia od umowy sprzedaży,
 • podejmowania działań marketingowych,
 • przyjmowania ewentualnych zastrzeżeń i zapytań.


3. Użytkownik może otrzymywać informacje marketingowe i handlowe w formie "newsletter", jeśli wyrazi na to zgodę.
Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych.


 

4. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika w Sklepie Internetowym www.e-bianco.pl jest akceptacja warunków Regulaminu i świadome udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

5. Dla zrealizowania umowy i dostarczenia produktów konieczne jest podanie następujących danych osobowych :

 • nazwisko i imię,
 • adres do wysyłki produktów,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • w przypadku firmy dodatkowo NIP.

 

6. W trakcie rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik ustala samodzielnie hasło dostępu do Konta Użytkownika w Sklepie internetowym oraz podaje wyżej wymienione dane osobowe. Powyższe dane mogą być zmieniane samodzielnie przez Użytkownika po zalogowaniu się do Konta Użytkownika lub poprzez kontakt ze Sklepem Internetowym Bianco.

 

7. W przypadku, gdy Użytkownik nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.

 

8. W celu realizacji umowy i dostarczenia zamówionych produktów oraz przesłania korespondencji do Klienta dane mogą być przekazane:

 • Poczcie Polskiej,
 • podmiotom świadczącym usługi kurierskie i przewozowe,
 • systemowi płatności elektronicznych oraz bankowi,
 • zewnętrznemu podmiotowi świadczącemu usługi księgowe,
 • podmiotowi świadczącemu usługi hostingowe serwisu,
 • innym podmiotom, które realizują wysyłkę towaru bezpośrednio z magazynu.


9. Dane powyższe nie są przekazywane innym osobom trzecim, jednak mogą zostać ujawnione na wniosek i żądanie uprawnionych organów, np. policji, prokuratury, sądu.

 

10. Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

11. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.


 

Pliki Cookies
 

1. Strona internetowa www.e-bianco.pl wykorzystuje ciasteczka, które służą identyfikacji użytkownika. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

 

2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie Internetowym.
W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

 

3. W ramach Sklepu Internetowego stosowane są pliki Cookies sesyjne. Są one plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu) lub zamknięcia przeglądarki internetowej.

 

4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).


Dane analityczne

1. Sklep internetowy e-bianco.pl korzysta z narzędzi Google Analytics do analityki internetowej strony www oraz analizy odwiedzin.

 

 

Zabezpieczenia


1. Sklep Internetowy stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Sklep Internetowy zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
 

2. Dane osobowe w Sklepie Internetowym są chronione zgodnie z obowiązującymi Ustawami w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 

3. Strony internetowe Sklepu Internetowego zabezpieczone są certyfikatem SLL, a komunikacja jest szyfrowana.
 

4. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła do Sklepu Internetowego. Hasło Użytkownika jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie.
 

5. Sklep Internetowy nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Użytkownika. Informacje takie nie są również udostępniane drogą telefoniczną.
 


 

Postanowienia końcowe

 

1. W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości odnośnie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z biurem właściciela Sklepu internetowego Bianco  pod adresem e-mail : sklep@e-bianco.pl

2. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) jeżeli ma zastrzeżenia do przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora.

 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl