wyszukiwanie zaawansowane BLOG
Strona główna1 » Polityka prywatności
Promocje
Kołdra puchowa Kasetowa 220x200

Kołdra puchowa Kasetowa 220x2001 270,00 zł1 190,00 zł

Kołdra puchowa Materacowa 135x200

Kołdra puchowa Materacowa 135x2001 300,00 zł1 250,00 zł

Kołdra puchowa Materacowa 220x200

Kołdra puchowa Materacowa 220x2002 020,00 zł1 950,00 zł

Kołdra puchowa Flower White 135x200

Kołdra puchowa Flower White 135x2001 250,00 zł1 150,00 zł

Kołdra puchowa Flower White 220x200

Kołdra puchowa Flower White 220x2001 860,00 zł1 700,00 zł

Kołdra puchowa Royal Star 135x200

Kołdra puchowa Royal Star 135x2001 140,00 zł1 050,00 zł

Polityka prywatności

 

 

 

Polityka prywatności
 

Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwanej dalej RODO ) , Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z dn. 4.05.2016 r. w odniesieniu do danych osobowych Użytkownika, będącego osobą fizyczną (osoba, której dane dotyczą) jest Sklep Internetowy BIANCO Spółka Cywilna Beata Dziubany, Iwona Bartosz ( w dalszej treści zwany Sklep Internetowy Bianco ), podaje następujące informacje.


 

Postanowienia ogólne

 

1. Właścicielem Sklepu Internetowego oraz Administratorem danych osobowych w sklepie internetowym www.e-bianco.pl jest firma Bianco Spółka Cywilna Beata Dziubany, Iwona Bartosz, 43-155 Bieruń, ul. Turystyczna 1,
NIP: 646-29-39-045  REGON: 362419336, e-mail: sklep@e-bianco.pl

 

2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem.

 

 

Cel i zakres zbierania danych
 

1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne.

Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Użytkownik wyraził zgodę.

Zbieranie danych może odbywać się za pomocą :

 • poczty e-mail,
 • formularza złożenia zamówienia,
 • formularza zapisu na newsletter
 • telefonu – wyłącznie gdy chcesz nam dane przekazać np. w celu otrzymania oferty.

 

2. Dane osobowe, które nam przekażesz są wykorzystywane do celów :

 • zawarcia oraz wykonania umowy sprzedaży oraz realizacji prawa rękojmi,
 • realizacji zamówienia oraz wysłania towaru,
 • obsługi reklamacji, obsługi zwrotów, przyjęcia odstąpienia od umowy sprzedaży,
 • podejmowania działań marketingowych,
 • przyjmowania ewentualnych zastrzeżeń i zapytań.


3. Użytkownik może otrzymywać informacje marketingowe i handlowe w formie "newsletter", jeśli wyrazi na to zgodę.
Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych.


 

4. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika w Sklepie Internetowym www.e-bianco.pl jest akceptacja warunków Regulaminu i świadome udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

5. Dla zrealizowania umowy i dostarczenia produktów konieczne jest podanie następujących danych osobowych :

 • nazwisko i imię,
 • adres do wysyłki produktów,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • w przypadku firmy dodatkowo NIP.

 

6. W trakcie rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik ustala samodzielnie hasło dostępu do Konta Użytkownika w Sklepie internetowym oraz podaje wyżej wymienione dane osobowe. Powyższe dane mogą być zmieniane samodzielnie przez Użytkownika po zalogowaniu się do Konta Użytkownika lub poprzez kontakt ze Sklepem Internetowym Bianco.

 

7. W przypadku, gdy Użytkownik nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.

 

8. W celu realizacji umowy i dostarczenia zamówionych produktów oraz przesłania korespondencji do Klienta dane mogą być przekazane:

 • Poczcie Polskiej,
 • podmiotom świadczącym usługi kurierskie i przewozowe,
 • systemowi płatności elektronicznych oraz bankowi,
 • zewnętrznemu podmiotowi świadczącemu usługi księgowe,
 • podmiotowi świadczącemu usługi hostingowe serwisu,
 • innym podmiotom, które realizują wysyłkę towaru bezpośrednio z magazynu.


9. Dane powyższe nie są przekazywane innym osobom trzecim, jednak mogą zostać ujawnione na wniosek i żądanie uprawnionych organów, np. policji, prokuratury, sądu.

 

10. Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

11. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.


 

Pliki Cookies
 

1. Strona internetowa www.e-bianco.pl wykorzystuje ciasteczka, które służą identyfikacji użytkownika. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

 

2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie Internetowym.
W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

 

3. W ramach Sklepu Internetowego stosowane są pliki Cookies sesyjne. Są one plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu) lub zamknięcia przeglądarki internetowej.

 

4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).


Dane analityczne

1. Sklep internetowy e-bianco.pl korzysta z narzędzi Google Analytics do analityki internetowej strony www oraz analizy odwiedzin.

 

 

Zabezpieczenia


1. Sklep Internetowy stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Sklep Internetowy zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
 

2. Dane osobowe w Sklepie Internetowym są chronione zgodnie z obowiązującymi Ustawami w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 

3. Strony internetowe Sklepu Internetowego zabezpieczone są certyfikatem SLL, a komunikacja jest szyfrowana.
 

4. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła do Sklepu Internetowego. Hasło Użytkownika jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie.
 

5. Sklep Internetowy nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Użytkownika. Informacje takie nie są również udostępniane drogą telefoniczną.
 


 

Postanowienia końcowe

 

1. W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości odnośnie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z biurem właściciela Sklepu internetowego Bianco  pod adresem e-mail : sklep@e-bianco.pl

2. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) jeżeli ma zastrzeżenia do przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora.

 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl