• obi
0
0
obi
1 » Polityka prywatności2

Polityka prywatności


 POLITYKA PRYWATNOŚCI
 
1.  Administratorem baz danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem Sklepu internetowego
     jest Sprzedawca.
 
2.  Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych
     osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną
     z dnia 18 lipca 2002 roku.
 
3.  Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez użytkowników danych osobowych
     przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich 
     wykorzystaniem.
 
4.  Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom
     upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 
5.  Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę
     na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji składanych zamówień, założenia,
     utrzymywania i korzystania z konta użytkownika Sklepu internetowego i świadczenia usług
     dodatkowych związanych ze złożonymi zamówieniami.
 
6.  W celu zrealizowania dostawy dane osobowe Klienta będą przekazywane firmie kurierskiej.
 
7.  Klient podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.
 
8.  O ile Klient wyrazi taką zgodę dane Klienta będą również przetwarzane w celach marketingowych,
     w  tym w celu przesyłania informacji dotyczących nowych towarów, usług oraz promocji oferowanych
     przez Sprzedawcę.
 
9.  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe
     upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji, udokumentowania oraz
     rozliczenia umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 
10. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich
      danych osobowych.
     W celu realizacji tych uprawnień użytkownik może skontaktować się z administratorem sklepu
     wysyłając e-mail na adres: sklep@e-bianco.pl bądź listownie na adres Sprzedawcy:
     BIANCO S.C. ul. Turystyczna 1, 43-155 Bieruń.

 
Przejdź do strony głównej