wyszukiwanie zaawansowane BLOG
Strona główna1 » Regulamin
Promocje

Regulamin

 
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
WWW.E-BIANCO.PL

 
 


I. INFORMACJE O SKLEPIE INTERNETOWYM www.e-bianco.pl
 
  Serwis internetowy w postaci Sklepu internetowego działającego pod adresem :
   http://www.e-bianco.pl (zwany dalej „Sklepem internetowym”) prowadzony jest przez:
 
   Beatę Dziubany i Iwonę Bartosz prowadzących działalność gospodarczą pod firmą
   BIANCO Spółka Cywilna Beata Dziubany, Iwona Bartosz z siedzibą w Bieruniu, 
    kod poczty 43-155, ul. Turystyczna 1, NIP: 646-29-39-045, REGON: 362419336, 
    posiadające status aktywnego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o 
    Działalności Gospodarczej, adres e-mail: sklep@e-bianco.pl, 
    telefon kontaktowy: +48 690-995-344,+48 690-885-344 (zwanych dalej „Sprzedawcą”).


II.  POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1.   Regulamin Sklepu Internetowego www.e-bianco.pl określa zasady dokonywania sprzedaży
      towarów przez Sklep internetowy przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na
      odległość, zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu internetowego oraz oferowania
      dodatkowych usług opisanych w niniejszym regulaminie za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 
2.   W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną oraz na odległość Regulamin Sklepu
      Internetowego www.e-bianco.pl jest regulaminem w rozumienia ustawy z dnia 30 maja 2014 roku 
    o prawach konsumenta.
 
3.   Dostęp do aktualnej i ważnej wersji Regulaminu Sklepu Internetowego www.e-bianco.pl
      możliwy jest pod adresem http://www.e-bianco.pl/regulamin, a także w każdym czasie 
    sporządzić jego wydruk.


III.   INFORMACJE O TOWARACH I CENACH
 

1.   Informacje o towarach oferowanych do sprzedaży zamieszczone są na stronie
      Sklepu internetowego wraz z informacjami dotyczącymi właściwości i cen towarów.

2.   Ceny towarów zamieszczane są przy opisie towarów. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie
      internetowej Sklepu internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek od 
      towarów i usług VAT według obowiązującej stawki.
      Koszty przesyłki na terenie Rzeczypospolitej  Polskiej podane są w zakładce " Zasady wysyłki i płatność".
      Ze względu na ograniczenie wysyłki towarów jedynie do terenu
      Rzeczypospolitej Polskiej, Sklep internetowy nie podaje informacji o podatkach i opłatach
      oraz kosztach wysyłki zagranicznej.

3.  Sklep internetowy może dokonywać zmian w opisach i cenach towarów.
   Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów zamówionych przed datą 
    dokonania zmiany.


IV.  ZAMÓWIENIE TOWARÓW
 
 1.   Stronami umowy sprzedaży oferowanych towarów zawartej za pośrednictwem
       Sklepu internetowego są Sprzedawca oraz Klient, którym może być:
 
    a)   osoba fizyczna (posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych),
    b)   osoba prawna,
    c)   podmiot nieposiadający osobowości prawnej, który zgodnie z odrębnymi przepisami może
          nabywać prawa i zaciągać zobowiązania we własnym imieniu.
 
2.   Zamówienia Klientów są przyjmowane:
 
    a)   przez stronę internetową Sklepu internetowego po przejściu całej procedury
          składania zamówienia.
          Zamówienia można składać w okresie dostępności strony internetowej Sklepu internetowego
          24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku;
 
    b)   telefonicznie pod wskazanym na stronie internetowej Sklepu internetowego numerem
          telefonu po przejściu całej procedury składania zamówienia.
          Zamówienia można składać w okresie: w dni powszednie od poniedziałku do piątku
          (z wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9.00 do 17.00.
 
3.   Umowa sprzedaży towarów zawierana jest w języku polskim.
 
4.   Umowa sprzedaży towarów zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient po przejściu całej procedury:
 
    a)   złoży zamówienie (tj. kliknie przycisk „Zamawiam i płacę”), co oznacza że przyjął
          ofertę Sprzedawcy złożoną za pośrednictwem Sklepu internetowego,
 
    b)   uzyska potwierdzenie Sprzedawcy treści proponowanej umowy, a następnie wyrazi
          akceptację zawarcia umowy w formie oświadczenia, co zostanie utrwalone na papierze
          lub innym trwałym nośniku.
          Z chwilą, o której mowa w podpunkcie a) i podpunkcie b) niniejszego ustępu, umowa
          sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jest prawnie wiążąca.
 
5.   W przypadku wyboru formy płatności przelewem tradycyjnym zawarta umowa sprzedaży wygasa
      w przypadku braku dokonania przez Klienta płatności w terminie 10 (dziesięciu) dni od złożenia
      zamówienia.


IV.I.  SPRZEDAŻ INTERNETOWA 

 1.   Klient dokonuje wyboru towaru klikając na przycisk „Do koszyka”.    
      W oknie „Zawartość twojego koszyka "(KROK1)”pokazana jest ilość wybranych towarów 
     znajdujących się       w „Twoim koszyku”, ich cena jednostkowa, wartość oraz łączna wartość 
     całego zamówienia.Powtarzając powyższa procedurę Klient może gromadzić w „Twoim koszyku” 
     kolejne towary lub zwiększać ich ilość. 

           W następnym etapie Klient dokonuje wyboru formy wysyłki :

         Kurier DPD przedpłata przelewem,
         Kurier DPD za pobraniem,
         Odbiór osobisty
         oraz formy płatności : przelew bankowy, płatność elektroniczna Payu, płatność przy odbiorze.

 

         Na tym etapie Klient uzyskuje ostateczną informację o kosztach dostawy towaru oraz może
         również zweryfikować „Zawartość twojego koszyka” i wprowadzić ewentualne zmiany, przeliczyć
         wartość lub usunąć towar. Aby usunąć dany towar z koszyka należy skorzystać z przycisku
          „Usuń” oznaczonego znakiem „X”. Klient może kontynuować zakupy, klikając przycisk „Kontynuuj zakupy”.


  2.    Po dodaniu do Koszyka wszystkich zamawianych Towarów i ostatecznym sprawdzeniu
         jego zawartości, Klient przechodzi do dalszej części procedury zamawiania klikając przycisk „Do Kasy”.

 

  3.    Następnym etapem zawierania umowy jest (KROK 2) " Szybki zakup " lub
         rejestracja/logowanie - w którym jest oznaczenie danych Klienta, podanie przez Klienta
         adresu zamieszkania lub jego siedziby a także zaznaczenie czy chce otrzymać wiadomości typu " Newsletter "

 

  4.    W oknie " Potwierdzenie zamówienia " (KROK 3) Klient ma możliwość dokonania zmiany
        danych do wysyłki oraz danych do faktury. Jeżeli wszystkie dane są prawidłowe Klient wysyła zamówienie do
        Sklepu internetowego klikając przycisk " Zamawiam i płacę ". Jest to moment zawarcia Umowy
        ( wiążące i ostateczne dla Sprzedawcy i Klienta są warunki transakcji obowiązujące w tej chwili).

 

  5.   Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje automatyczny e-mail z informacją zawierająca   
        potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji i informacje o statusie swojego zamówienia.  
 
  6.   Klient może dokonać zakupu w Sklepie internetowym w jednym z trzech wariantów :


      a)   Załóż nowe konto. Jeśli Klient nie ma jeszcze konta w Sklepie internetowym,     
           na tym etapie możliwe jest założenie konta. Rejestracja jest dobrowolna.      

      b)   Zaloguj się na konto. Klient posiadający swoje konto w Sklepie internetowym,     
           o ile nie zalogował się wcześniej, podaje swój login i wpisuje hasło.      

      c)   Każdy Klient może dokonać zakupów bez rejestracji, każdorazowo podając wszystkie  
           wymagane do realizacji zamówienia dane lub dokonując zamówienia telefonicznego.                  IV.II. SPRZEDAŻ TELEFONICZNA

 
1.  Celem dokonania zamówienia Klient telefonicznie kontaktuje się ze Sprzedawcą pod jednym
       ze   wskazanych na stronie Sklepu internetowego kontaktowych numerów telefonu, a następnie
       dokonuje ustaleń warunków zamówienia, tj. wyboru konkretnego towaru, wskazania ilości
       wybranych towarów, natomiast Sprzedawca informuje Klienta o cenach jednostkowych,
       wartości towaru oraz łącznej wartości całego zamówienia.
       Powtarzając powyższą procedurę Klient może zamawiać kolejne towary lub zwiększać ich ilość.
 
2.  Po dokonaniu ustalenia warunków zamówienia, Sprzedawca potwierdza treść proponowanej
       umowy poprzez przesłanie Klientowi – przesyłką listowną umowy utrwalonej na papierze lub
       w formie elektronicznej wiadomości e-mail albo sms na podany przez Klienta adres e-mail
       lub numer telefonu (tzw. inny trwały nośnik).
 
3 .  Po otrzymaniu przez Klienta od Sprzedawcy proponowanej treści umowy w formie utrwalonej
       na papierze lub innym trwałym nośniku, Klient telefonicznie potwierdza akceptację
       proponowanych warunków zawarcia umowy, a następnie przesyła swoje oświadczenie
       o zawarciu umowy utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku na adres Sprzedawcy.
 
4.  Po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia, o którym mowa w ustępie wyżej,
       Sprzedawca dokonuje utrwalenia treści umowy poprzez jej akceptację i zwrotne przesłanie
       oświadczenia przesyłką listowną na papierze lub w formie elektronicznej wiadomości e-mail 
       na podany przez Klienta adres e-mail.


V.  TERMINY DOSTAWY ORAZ KOSZTY DOSTAWY
 

1.   Sklep internetowy dostarcza nabyte towary wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
      Sklep internetowy oferuje możliwości osobistego odbioru zakupionego towaru.
 
2.   Dostawa towaru realizowana jest na adres wskazany w zamówieniu Klienta
      za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
      z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „firmą kurierską”).

 
3.   Na okres dostawy towaru składają się czas realizacji zamówienia
     (kompletowanie towaru, dokonanie płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży,
     spakowanie paczki) oraz czas dostawy przesyłki przez firmę kurierską.
     Okres ten wynosi łącznie do 5 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu złożenia
     zamówienia (dla zamówień płatnych przy odbiorze) lub od dnia zapłaty (dla zamówień płatnych
     przelewem tradycyjnym).
 
4.   Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zamówiony przez Klienta towar został dostarczony
      w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia lub od dnia dokonania zapłaty.
     Jeżeli  Sklep nie może dostarczyć towaru z tego powodu, iż okaże się, że towar nie jest dostępny,
     niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy, Sprzedawca zawiadomi
     o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną. W przypadku, gdy niektóre
     towary  objęte zamówieniem nie są dostępne, Sprzedawca zawiesi realizację zamówienia
     i skontaktuje się z Klientem, aby Klient podjął decyzję o sposobie realizacji zamówienia.

    
     Wówczas Klient ma możliwość:
 
   a)   podtrzymanie woli realizacji zamówienia w zakresie dostępnych towarów, albo
   b)   rezygnacji z całości zamówienia, albo
   c)   zmianę zamówienia w zakresie niedostępnych towarów.
 
5.   Dostawa odbywa co do zasady w dni robocze od poniedziałku do piątku.
      Szczegółowe warunki realizacji dostawy dostępne są na stronie www.dpd.com.pl.
      Klient nie ma możliwości zamówienia dostawy na wskazany dzień lub godzinę.
 
6.   Sklep internetowy sugeruje Klientom, aby rozpakowali przesyłkę w obecności kuriera
      i sprawdzili, czy nie jest uszkodzona. W przypadku uszkodzenia towaru w transporcie kurier
      spisze odpowiedni protokół i wtedy zabierze przesyłkę, co znacznie ułatwi ewentualny proces 
      reklamacyjny.

 
7.   Na koszt dostawy wpływ mają wielkość towaru i wybrany przez Klienta sposób zapłaty za towar.
 
8.   Objęte jednym zamówieniem towary podlegają łączeniu do jednej przesyłki.
      W przypadku zamówienia towarów o sumarycznej wadze powyżej 30 kg lub przekraczających
      łącznie dopuszczalny przez przewoźnika gabaryt, będą one dostarczone w dwu lub więcej
      paczkach, przy czym w takiej sytuacji Klient poniesie tylko jedną opłatę za przesyłkę towaru.
 
9.   Do kosztów dostawy każdej paczki, w razie wyboru płatności „za pobraniem” doliczana jest
      odpowiednia kwota wynikająca z informacji przedstawionej na stronie „Zasady wysyłki i płatność”.
      O ostatecznej (łącznej) wysokości opłaty za zrealizowanie dostawy całego zamówienia Klient
      uzyskuje informację w zakładce „Zawartość Twojego koszyka”. 
VI.  FORMY PŁATNOŚCI ORAZ ZWROT NALEŻNOŚCI1.   Klient może dokonać zapłaty za zamówione Towary w następujący sposób:

     a)   przelew zwykły – przelew bankowy lub pocztowy kierowany na konto Sprzedawcy
           wskazane na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Zasady wysyłki i płatność”.
     b)   przelew bankowy lub kartą poprzez zewnętrzny system płatności Payu, obsługiwany
           przez firmę Payu S.A. z siedzibą w Poznaniu.
     c)   za pobraniem – gotówką, kurierowi podczas dostawy.
     d)   gotówką - w siedzibie Sprzedawcy w przypadku odbioru osobistego.


2.   Klient dokonuje wyboru sposobu zapłaty przy składaniu zamówienia towaru.
      Nie jest możliwy wybór więcej niż jednej formy płatności. W zależności od dokonanego
      przez Klienta sposobu płatności:

    a)   w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, należność za towar
          pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza że towar zostaje wysłany po otrzymaniu
          płatności,

    b)  w przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą poprzez system
         płatności Payu, należność za towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza że
         towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności.

    c)   w przypadku płatności gotówką przy odbiorze (za pobraniem lub odbiór osobisty),
          należność za towar pobierana jest podczas dostawy towaru lub odbioru w siedzibie
          Sprzedawcy.


3.   W przypadku, gdy Klient nie dokonał zapłaty i osobistego odbioru towaru w siedzibie Sprzedawcy,
      zamówienie ulega rozwiązaniu z upływem 30 (trzydziestu) dni od dnia zawarcia umowy –
      chyba, że w tym czasie Klient skontaktuje się ze Sprzedawcą (w dowolny sposób) i uzgodni
      warunki zapłaty i odbioru/dostawy oraz dostawa ta zostanie zrealizowana.

      Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Sprzedawcę od Klienta szkody
      poniesionej z tytułu niezrealizowanego zamówienia.


4.   W przypadku, gdy Klient nie dokonał zapłaty i odbioru towaru przesyłki płatnej za pobraniem,
      zamówienie ulega rozwiązaniu z upływem 5 (pięciu) dni od otrzymania przez Sprzedawcę
      z powrotem przesyłki – chyba, że w tym czasie Klient skontaktuje się ze Sprzedawcą
      (w dowolny sposób) i uzgodni warunki ponownej dostawy oraz dostawa ta zostanie zrealizowana.

      Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Sprzedawcę od Klienta szkody
      poniesionej z tytułu niezrealizowanego zamówienia.

5.   W przypadku, gdy Klient nie odebrał towaru (przesyłki) zapłaconego z góry,
      towar przesyłany jest zwrotnie do Sprzedawcy. Klient ma możliwość zlecenia ponownego
      wysłania towaru. W razie ponownej dostawy towaru, Klient ponosić będzie opłatę za przesyłkę
      w wysokości i na zasadach określonych przy złożeniu zamówienia.


      Zamówienie ulega rozwiązaniu z upływem 5 (pięciu) dni od otrzymania przez Sprzedawcę
      z powrotem przesyłki – chyba, że w tym czasie Klient skontaktuje się ze Sprzedawcą
     (w dowolny sposób) i uzgodni warunki ponownej dostawy oraz dostawa ta zostanie zrealizowana.

      Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Sprzedawcę od Klienta szkody
      poniesionej z tytułu niezrealizowanego zamówienia.

 

VII. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY KLIENTÓW – KONSUMENTÓW
 
 1.  Za konsumenta – zgodnie z art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,
    uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
    bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.  Klient będący konsumentem może zrezygnować z zakupu dokonanego w Sklepie – to jest
   odstąpić od umowy – bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od
   umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym konsument wszedł w posiadanie rzeczy
   lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła
   w posiadanie rzeczy.

3.  Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
   upływem albo oświadczenia wraz z towarem na adres Sprzedawcy:
   BIANCO S.C. ul. Turystyczna 1, 43-155 Bieruń.

4.  W razie rezygnacji z towaru zakupionego w Sklepie (czyli realizacji prawa odstąpienia od umowy),
   umowa uważana jest za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
   Złożenie samego oświadczenie bez jednoczesnego zwrotu towaru pociąga za sobą obowiązek 
   niezwłocznego, nie później niż w terminie 14 dni, zwrotu towaru. Do oświadczenia o odstąpieniu
   lub do towaru Klient powinien dołączyć uprzednio otrzymany paragon fiskalny.

​5.  Uiszczona przez Klienta cena za towar wraz z kosztami przesyłki do Klienta (które poniósł Klient),
   zostaje niezwłocznie zwrócona po odstąpieniu przez Klienta od umowy, nie później jednak niż
   w terminie 14 dni. Zwrot towaru następuje na koszt Klienta.

6.  Zwracany towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, aby zapobiec uszkodzeniom
   podczas transportu, w miarę możliwości powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie,
   towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami,
   jeżeli zostały wydane wraz z towarem, na adres Sprzedawcy:
   BIANCO S.C. ul. Turystyczna 1, 43-155 Bieruń.

7.  Zwracany towar powinien być kompletny i nieużywany, z zastrzeżeniem że towar może podlegać
   wypróbowaniu w zakresie w jakim jest to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech
   i sposobu działania.

8.  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  a)  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
      konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu 
      świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

  b)  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
     przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu
     do odstąpienia od umowy,
 
  c)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
     specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 
  d)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca
     krótki termin przydatności do użycia,

 
  e)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
     której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
     względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 
  f)  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
     charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 
  g)  w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona
     przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie
     30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,
 
  h)  w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu
     dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne
     usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części
     zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy  
     przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
 
  i)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
     komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte
     po dostarczeniu,
 
  j)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 
  k)  zawartej w drodze aukcji publicznej,
 
  l)  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,
     przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,
     wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień
     lub okres świadczenia usługi,
 
  ł)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
    spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu
    do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa
    odstąpienia od umowy.
 
9.   Klientom nie będącym konsumentami nie przysługują prawa do odstąpienia od umowy
    opisane powyżej.


VIII. PROCEDURA REKLAMACYJNA TOWARU PRZEZ KLIENTÓW
 - KONSUMENTÓW
 
1.   Klientom będącym osobami fizycznymi, którzy nabyli towar w celu niezwiązanym
      z działalnością zawodową lub gospodarczą, przysługuje prawo do złożenia reklamacji towaru
      w przypadku stwierdzenia, że sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną.
      Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady, które istniały w chwili przejścia  
      niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym towarze w tej
      samej chwili. Reklamacje w trybie rękojmi podlegają reżimowi prawnemu wynikającemu
      z przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny z uwzględnieniem zastrzeżeń   
      dotyczących konsumentów.
 
2.   Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem
      w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania. Reklamacja rozpatrywane są w terminie
      14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę. Przy określeniu odpowiedniego czasu naprawy
      lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
 
3.   Niezależnie od postanowień niniejszego punktu oferowane towary mogą być objęte gwarancją
      dystrybutora lub producenta.  Sprzedawca odrębnej gwarancji nie udziela.
 

 
IX.  PROCEDURA REKLAMACYJNA TOWARU PRZEZ KLIENTÓW 
INNYCH NIŻ KONSUMENCI

 
Klientom będącym osobami fizycznymi, którzy nabyli towar w celu związanym z działalnością
zawodową lub gospodarczą, osobom prawnym i podmiotom nieposiadającym osobowości prawnej, 
przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie
z Kodeksem Cywilnym. Niezależnie od postanowień niniejszego punktu, oferowane towary mogą być
objęte gwarancją dystrybutora lub producenta. Sprzedawca odrębnej gwarancji nie udziela.
 

X.  PROMOCJE

 
Sklep może organizować promocje obejmujące cenę jednego lub większej ilości towarów lub
inne warunki zakupu. Promocje nie łączą się ze sobą chyba, że w warunkach promocji
wyraźnie postanowiono inaczej. Promocje nie obejmują transakcji dokonanych (umów zawartych)
przed dniem wskazanym jako początkowy dzień okresu promocyjnego chyba, że w warunkach
promocji wyraźnie postanowiono inaczej.
 
 

XI.  REJESTRACJA W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.E-BIANCO.PL

 
1.   Rejestracja odbywa się poprzez jednokrotne wypełnienie formularza „Załóż konto”.
 
2.   Rejestracja osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej wymaga podania:
 1. Imienia i Nazwiska,
 2. Adresu zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto)
 3. Adresu e-mail,
 4. Hasła (oraz powtórzenia hasła),
 5. Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu założenia, utrzymywania i korzystania z konta użytkownika sklepu internetowego oraz realizacji składanych zamówień i świadczenia usług dodatkowych związanych ze złożonymi zamówieniami.
3.   Przy rejestracji osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej można podać
      również (opcjonalnie):
 1. Numer telefonu stacjonarnego,
 2. Numer telefonu komórkowego,
 3. Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych.
4.   Rejestracja osoby fizycznej działalność gospodarczą oraz Osoby Prawnej wymaga podania:
 1. Nazwy firmy (ewentualnie z Imieniem i Nazwiskiem),
 2. Adresu siedziby (ulica, kod pocztowy, miasto)
 3. Adresu e-mail,
 4. Numeru NIP,
 5. Hasła (oraz powtórzenia hasła),
 6. Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu założenia,
 7. utrzymywania i korzystania z konta użytkownika sklepu internetowego oraz realizacji
 8. składanych zamówień i świadczenia usług dodatkowych związanych ze złożonymi zamówieniami.
5.   Przy rejestracji osoby fizycznej działalność gospodarczą oraz osoby prawnej można podać
      również (opcjonalnie):
 1. Numer telefonu stacjonarnego,
 2. Numer telefonu komórkowego,
 3. Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych.
6.   Po kliknięciu w przycisk „Utwórz konto”, na podany przy rejestracji adres e-mail Klient otrzyma
      wiadomość potwierdzającą założenie konta.
 
7.   Klient w każdym czasie może usunąć swoje konto samodzielnie lub zażądać jego usunięcia
      od Sprzedawcy (kontaktując się w dowolny sposób).
 
8.   Rejestracja jest możliwa wyłącznie dla osób posiadających adres zamieszkania (siedziby)
      na terenie Polski.
 
9.  Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła.
 
10.  Rejestracja umożliwia korzystanie z następujących funkcjonalności:
 1. Dokonywanie zakupów,
 2. Śledzenie statusu złożonych zamówień,
 3. Przeglądanie archiwalnych zamówień,
 4. Zgłaszanie reklamacji za pomocą formularza reklamacyjnego,
 5. Modyfikowanie danych rejestracyjnych,
 6. Przypomnienie hasła,
 7. Usuwanie konta rejestracyjnego,
 8. Śledzenie oferty sklepu internetowego,
      Bez konieczności zakładania konta użytkownika, Klient ma możliwość podania adresu
      e-mail w celu otrzymywania biuletynu informacyjnego (Newsletter).
 
12.  Sprzedawca może usunąć konto Klienta który:
 1. Narusza niniejszy regulamin,
 2. Podał przy rejestracji nieprawdziwe dane,
 3. Podał przy składaniu zamówienia nieprawdziwe dane,
13.  Za podanie nieprawdziwych danych w zakresie adresu zamieszkania (siedziby)
       lub adresu do dostawy uznaje się:
 1. Jednokrotnie nieudane doręczenie jakiejkolwiek przesyłki pod wskazany adres i zwrot
 2. przesyłki z adnotacją „adresat nieznany”, „adresat wyprowadził się” lub inną równoważną,
 3. Dwukrotne nieudane doręczenie jakiejkolwiek przesyłki pod wskazany adres i zwrot
 4. przesyłki z adnotacją inną niż określona w punkcie a) powyżej.
14.  W przypadku usunięcia konta, wszelkie złożone zamówienia ulegają natychmiastowemu
       rozwiązaniu, co nie wyłącza prawa Sprzedawcy do dochodzenia od Klienta odszkodowania.

 
 
XII.  NEWSLETTER
 

Każdy zainteresowany ma możliwość zaprenumerowania biuletynu informacyjnego
(zwanego dalej „Newsletter”) Sklepu internetowego. Zainteresowany będzie otrzymywał
Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi
zgodę na dostarczanie mu przez Sprzedawcę korespondencji drogą elektroniczną. Klient może
w dowolnym momencie zrezygnować z Newslettera (klikając w odpowiedni link zamieszczony
w przesłanej w korespondencji lub kontaktując się ze Sprzedawcą).

 
 
XIII.  WYMAGANIA TECHNICZNE
 

W celu korzystania ze Sklepu wymagany jest połączenie z siecią Internet, używanie przeglądarki
internetowe w wersjach: Internet Explorer w wersji 7.x wzwyż, Opera w wersji 9.x wzwyż, Firefox
w wersji 2.x wzwyż lub Chrome w wersji 1.x wzwyż, (każda przeglądarka powinna obsługiwać
technologię "cookies", posiadanie aktywnego konta e-mail, włączona obsługa JavaScript.

 
XIV. INFORMACJA O COOKIE
 

1.  Sklep internetowy wykorzystuje technologię „Cookies”, jednak wyłącznie w celu gromadzenia  
    informacji związanych z korzystaniem przez Klienta ze Sklepu takich jak:
 
   a ) utrzymania sesji internetowej Klienta (po zalogowaniu) dzięki której Klient nie musi na każdej  
      podstronie serwisu Sklepu internetowego ponownie wpisywać hasła,
 
   b ) dostosowania serwisu Sklepu internetowego do potrzeb Klientów, tworzenia statystyk
      oglądalności serwisu Sklepu.
 
    Jeżeli Klient nie zgadza się na powyższe, należy wyłączyć obsługę „Cookies” w opcjach
    wykorzystywanej przeglądarki internetowej.
 
 2.  Połączenie ze Sklepem internetowym powoduje utrwalenie informacji wynikających z ogólnych
    zasad realizacji połączeń w Internecie takich jak adres IP oraz innych informacji zawartych
    w internetowych logach systemowych, które wykorzystywane są przez administratora serwera
    w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane przez administratora serwera
    w celach statystycznych – do zbierania i udostępniania ogólnych informacji demograficznych.
 
XV. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 

1. Administratorem baz danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem Sklepu internetowego
   jest Sprzedawca.
 
2. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych
   osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną
   z dnia 18 lipca 2002 roku.
 
3. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez użytkowników danych osobowych
   przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich 
   wykorzystaniem.
 
4. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom
   upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 
5. Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę
   na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji składanych zamówień, założenia,
   utrzymywania i korzystania z konta użytkownika Sklepu internetowego i świadczenia usług
   dodatkowych związanych ze złożonymi zamówieniami.
 
6. W celu zrealizowania dostawy dane osobowe Klienta będą przekazywane firmie kurierskiej.
 
7. Klient podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.
 
8.  O ile Klient wyrazi taką zgodę dane Klienta będą również przetwarzane w celach marketingowych,
     w  tym w celu przesyłania informacji dotyczących nowych towarów, usług oraz promocji oferowanych
     przez Sprzedawcę.

9. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe
   upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji, udokumentowania oraz
   rozliczenia umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 
10. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich
      danych osobowych.
     W celu realizacji tych uprawnień użytkownik może skontaktować się z administratorem sklepu
     wysyłając e-mail na adres: sklep@e-bianco.pl bądź listownie na adres Sprzedawcy :
   BIANCO S.C. ul. Turystyczna 1, 43-155 Bieruń.
 

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 


1.  Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami
   prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu
   Sklepu Internetowego www.e-bianco.pl, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami oraz
   niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.
 
2.  Sprzedawca może zmienić Regulamin Sklepu Internetowego www.e-bianco.pl i uruchomić nową
   wersję Sklepu internetowego. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez
   Sprzedawcę, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia nowej wersji
   Regulaminu Sklepu Internetowego www.e-bianco.pl z zastrzeżeniem, że umowy sprzedaży
   zawarte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
   Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu Sklepu Internetowego www.e-bianco.pl zostanie
   uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

3.  W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy spzredaży, strony będą dążyły do 
   rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych 
   na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
   Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych
   sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur
   dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego
   rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie 
   Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony
   Konkurencji i Konsumentów pod adresem : http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
   


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl